کسی که به امید شانسی زنده است بدان که او سالها پیش مرده است

»-(¯`v´¯)-» انتظار»-(¯`v´¯)-» »-(¯`v´¯)-»انتظار»-(¯`v´¯)-»

                           www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws

aygon.blogsky.com
شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1384


 

 

                

 

 

حرف دلم با تو

 

 

 گفتم ای خوبم به فریادم برس که اولین عشقم نمیرد

 

ترسیدی و باور نکردی

 

 گفتم از نامهربان بودن پشیمان می شوی

 

باور نکردی

 

اشک مرا دیدی

 

ترسیدی و باور نکردی

 

پاکش نکردی

 

سوختن ها را تماشا کردی و پرپر زدن ها را

 

ترسیدی و باور نکردی

 

هیچگاه باورم نکردی.......