کسی که به امید شانسی زنده است بدان که او سالها پیش مرده است

»-(¯`v´¯)-» انتظار»-(¯`v´¯)-» »-(¯`v´¯)-»انتظار»-(¯`v´¯)-»

                           www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws www.Bigoo.ws

aygon.blogsky.com
سه‌شنبه 11 مرداد‌ماه سال 1384

 

 

ما جرای عشق

 

  از پروانه پرسیدند عشق چیست گفت زیبا تر از من

 

 ازگل پرسیدند عشق چیست گفت خوشبو تر از من

 

 از ماه پرسیدند عشق چیست گفت پرنور تر از من

 

از آب پرسیدند عشق چیست گفت شفاف تر از من

 

آخر از خود عشق پرسیدند عشق چیست گفت بیش از یک نگاه نیست

 

دردم از یار است و درمان نیز هم دل فدای او شود وجان نیز هم...